A Waldorf története és szellemisége

Az első Waldorf iskola 1919-ben kezdte meg működését, Rudolf Steiner útmutatásai alapján, és azóta világszerte több száz Szabad Waldorf Iskola (vagy Steiner Iskola) jött létre. Ezek az iskolák egységes tantervvel rendelkeznek, nevelő-oktató munkájuk az antropozófia emberképén alapszik. A nevelő a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve kíséri a gyermek fejlődését, nem kívülről meghatározott tartalmakkal, a gyermektől független követelményekkel dolgozik, hanem az emberismereten alapuló művészi nevelés eszközeivel. A Waldorf iskolában a nevelő munka művészi munka is egyben, szem előtt tartva, hogy a gyermek nem csak biológiai/fizikai lény, hanem szellemi lény is.

A Waldorf iskola eredeti koncepciója szerint tizenkét évfolyamos, egységes iskola, melyben a gyermek személyiségének kibontakozása áll középpontban, nem az értelmi képességek alapján való elkülönítés. Az első nyolc évben kiemelt szerepe van az akarati és érzelmi nevelésnek, művészeti tevékenységeken és tapasztalati ismeretszerzésen, kézműves tevékenységeken, munkavégzésen keresztül (speciális tantárgyakkal dolgozik ennek érdekében, mint pl. az euritmia, fafaragás, kézimunka, kertművelés). Az értelmi, fogalmi nevelés csak a 14. év után kerül hangsúlyosabb helyzetbe, ez a középiskolai szakasz, melyben mindemellett továbbra is nagy szerepe van a művészeteknek, a gyakorlatoknak. Állami érettségit nem ad a Waldorf iskola, azt a 13. évfolyamon szerzik meg tanulói.

Gyakran kapcsolódik Waldorf óvoda is az iskola mellé – ezzel a gyermek életének első három szakaszát (hét évenkénti szakaszokról gondolkodik az antropozófia) szinte végig tudja követni, így biztosítva az optimális fejlődési utat.

A két világháború között dr. Göllner Mária kezdeményezésére Magyarországon nyílt meg az egyik első „külföldi” Waldorf-iskola: a Kissvábhegyi Waldorf Iskola és Internátus 1926 és 1933 között az első hazai kéttannyelvű, koedukált, óvodával egybekötött magániskolaként működött. A második világháborút követően az alternatív gyakorlatot folytató iskolák közül a Pesthidegkúti Waldorf Iskola 1989-es indulásával Közép-Kelet-Európában és Magyarországon is elsőként nyitotta meg kapuját. Röviddel ezután, 1991-ben kezdte meg működését a mi iskolánk is.

 

 

A Waldorf-óvodák, iskolák és képzések – az egyházi intézményeken kívül – a legnagyobb intézményszámmal, gyermek- és pedagóguslétszámmal rendelkező, nem állami köznevelési hálózatot alkotják hazánkban. A Waldorf-pedagógia az egyetlen reformpedagógiai irányzat, mely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított ki Magyarországon saját tanárképzésekkel és szakmai szolgáltató intézettel (Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet).

A hálózatot – civil egyesületként – a Magyar Waldorf Szövetség fogja össze. A Szövetség 2013-ban az új Nemzeti Alaptanterv alapján megújította a Waldorf-iskolák Kerettantervét, a Waldorf-Óvodapedagógiai Programot, valamint létrehozta saját pedagógiai szolgáltató intézményét (Waldorf Ház).

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.