Home > iskola > Kóstoló helyett

Kóstoló helyett

A Waldorf-pedagógia
Amikor „gyermekbarát” vagy „gyermekközpontú” pedagógiáról hallunk, az elnevezés mögött azt a törekvést sejtjük, hogy a nevelés a gyermeknek jó is legyen, vegye figyelembe szükségleteit, és közben lehetőleg ne érezze rosszul magát. De honnan tudjuk, hogy mi „jó a gyereknek”, honnan tudjuk, mire is van szüksége?
A választ az antropozófiai emberkép, a felnövekvő emberről szóló tudomány adja meg, ami a Waldorf-pedagógia szellemi háttere.
Tovább

Waldorf-szülőség
Mit jelent ma, 101 évvel az első Waldorf-iskola alapítása után Waldorfszülőnek lenni?
A Waldorf-pedagógia középpontjában – szemben a tananyagot előtérbe állító pedagógiai felfogással – a gyermek áll. A gyermek, akinek fejlődéséhez a Waldorf-pedagógia testi-lelki-szellemi fejlődési utat állít, bevonva a szülőt, tág teret adva a nevelőnek. A pedagógia és a szülői ház közös feladata, hogy kibontakozhassanak a gyermek személyiségének jegyei, figyelem irányuljon erősségeire, és támaszt kaphasson gyengeségeiben, hogy fiatal felnőtt korára harmonikus személyiséggé válhasson: olyan személyiséggé, aki képes alkalmazkodni a valósághoz, és egyben formálni az őt körülvevő világot; hogy beléphessen az akarati szabadság és az önmagáért és másokért való felelősség világába.
Tovább

Bemutatkozik az osztálytanító
Nagyfiam negyedik osztályos volt, amikor a kamaraerdei Waldorf-iskolát megismertem. Egy hideg januári nap volt, 17 éve. Azóta két év kivételével ez az iskola töltötte be mindennapjaim jelentős részét. Ikerlányaim iskolakezdésénél már nem is volt kérdés, milyen iskolát válasszunk számukra. Kezdetben szülőként, majd osztálytanítóként vált életem részévé. Szülőként is nagyszerű érzés volt megtapasztalni a Waldorf-pedagógiát, az volt az érzésem, hogy milyen jó lehet így végigjárni nyolc osztályt. Szerencsésnek érzem magam, hogy nekem is megadatott – osztálytanítóként.
Tovább

Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány
Az iskola fenntartását a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány végzi.
Az alapítványt a Kuratórium vezeti, melynek tagjai jellemzően az iskolába járó gyerekek szülei.
Tovább

Szülői kör
Kedves Szülőtársak! Modern, globalista életformánk és a világ eseményei nehéz helyzetbe hoztak minket is, titeket is. A Waldorfpedagógia, a waldorfos élet esszenciája a személyes kapcsolódásokon, találkozásokon nyugszik. Olyasmit kell most számítógépek, mobiltelefonok segítségével átadnunk nektek, amit személyes találkozások, bemutatók során szoktunk megtenni, ez teljes értékűen lehetetlen. Mégis, igyekszünk a lehető legtöbb információt és segítséget megadni számotokra, hogy tudjátok, mire számítsatok, ha csatlakoztok közösségünkhöz.
Tovább

Nyelvoktatás Waldorf-módra
Ahogy a Waldorf-iskolákban annyi minden, nálunk a nyelvoktatás is kicsit más. A gyerekek első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak, a mi iskolánkban ez az angol mellett a német vagy a francia. Nem véletlenül kezdenek a gyerekek ilyen korán nyelvet tanulni.
Tovább

Szabad vallás
A Waldorf-pedagógia szerint minden gyermekben születésétől kezdve mint hajlam adva van a vallásosság eleme. E vallásos elem vágyként lép fel minden fiatalban, túl az értelmen, sőt magán a valláson, túl a különböző vallási felekezeteken.
Tovább

Euritmia
Az euritmia szó jelentése: jó vagy szép ritmus. A ritmus szó jelentése: ismétlődő eleven mozgás. Az euritmia egy viszonylag új mozgásművészet, amelyet a 20. század elején (1912-13 körül) Rudolf Steiner segítő útmutatásai alapján egy kis csoport fejlesztett ki.
Tovább

Gyógyeuritmia
A gyógyeuritmia egy mozgásterápia, amely az ember öngyógyító erejéhez szól. Harmonizáló hatást gyakorol a test, a lélek és a szellem hármasságának egyensúlyára az emberben.
Tovább

Extra Lesson®
Iskolánkban a Waldorf-pedagógián alapuló extra lesson segítő terápiával támogatjuk azokat a tanulókat, akiknél a második osztályos szűrővizsgálaton felmerül, hogy nehézségeik vannak az írás, az olvasás, a számolás elsajátítása vagy a szociális készségek terén.
Tovább

Kézimunka
A kézimunka-órákon a gyerekek nemcsak kézügyességre tesznek szert, hanem ezeket a folyamatokat átélik, gyakorolják, fejlődnek bennük. A kézimunka segít a gyermekeknek a szépségen, a színeken, a formákon keresztül eljutni a játéktól a munkáig.
Tovább

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow