Az Iskolánkról

Waldorf iskolaként epochális rendszerben folyik az oktatás a Csillagösvény Iskolában. Lehetőség szerint egy tanár, az osztálytanító kíséri végig az osztályt 1-8. évfolyamig, ő tartja az úgynevezett főoktatásokat, melyek minden nap reggel 8.15-10.15 között vannak, epochákban – azaz 3-4 hétig minden reggel ugyanazt a „főtárgyat”, azaz közismereti tárgyat tanítja (matematika, formarajz, olvasás, írás, nyelvtan, irodalom, történelem, földrajz, fizika, kémia, csillagászat, ásványtan, földművelés, mesterségek, stb).

csillagosveny kapuA nap további részében a szakórák következnek, melyeket a szaktanárok tartanak: mozgás-testnevelés-Bothmer gimnasztika, euritmia, festés, rajz, ének-zene, nyelvi órák, fafaragás, kézimunka, kertművelés, matematika és nyelvtan gyakorlók.

Délután főleg zenei, művészeti (kórus, zenekar, hangszerek, rajz, szövés) és mozgásos (euritmia, floorball, játékos testnevelés, vívás, tájfutás) valamint nyelvi szakkörök vannak. Speciális tantárgyaink a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodnak, elsődleges céljuk a kiegyensúlyozott fejlődés biztosítása: nem csak intellektuális, hanem érzelmi és akarati nevelés is – ezért is szokták a Waldorf-iskolákat a szív, a kéz és a fej iskolájának nevezni.

Osztályzás iskolánkban nincsen, év végén sem adunk érdemjegyes értékelést. Minden év végén szöveges bizonyítványt kapnak a gyerekek, valamint bizonyítványverset, mely az egyik legfontosabb része a bizonyítványnak.

HAP_3151

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow