Home > csillagszó > Az iskola-képviselet október eleji levele

Az iskola-képviselet október eleji levele

Kedves Közösségünk!

Szent Mihály-nap környékén figyelmünket tudatosan Szent Mihályra fordítjuk, akinek a szellemi támogatására talán sosem volt annyira szükség, mint most. A Föld nagy belégzési folyamatában választóvonalhoz érkezünk. Innentől kezdve hosszabbak az éjszakák, mint a nappalok. A nyár fényét magunkban kell tovább őriznünk. Mihály arkangyal az, aki segít minket a szellemi újjászületésben. Ő az, aki mindig a jövőbe tekint, és azokat keresi, akik saját maguk akarnak véghezvinni valamit, amit a világban, a világnak kívánnak. Mihály segít, hogy ne süllyedjünk a materializmusba. Ritkán van nyugvópont körülötte: mindig minden éppen keletkezőben van; mindig valami olyan, amiért küzdeni kell, de amiért érdemes is küzdeni. Mihály az egyéni érdekeken túl mindig a közösségi együttműködés felé sarkall. Kívánjuk magunknak, hogy halljuk meg a szavát a szétszakítottság és az elszigeteltség oly gyakori megélésekor.

Szent Mihály napja alkalmából a kisebbek erdei bátorságpróbával, a középtagozatos diákok a Velencei-tó körbebiciklizésével bizonyították rátermettségét. Jó volt megélni, hogy újra sokan lehettünk együtt. Köszönjük a lebonyolításban nyújtott szülői segítséget. 

Szép közösségi pillanatok részesei lehettünk szeptemberben is. Köszönet a CsiBe-nap szervezőinek, közreműködőinek és a CsiPSz résztvevőinek az együttlétért, a közös gondolkodás, tanulás lehetőségéért.

A közösség igénye vonz sok gyermeket a napközibe is. A napközi szervezéséhez viszont szükséges tudnunk, kire számítsunk. Sokan nem adták még le jelentkezési kérelmüket, kérjük, ezt mihamarabb pótoljátok (a napközire vonatkozó kérdés a kérdőív végén található!):

https://waldorf-csillagosveny.us19.list-manage.com/track/click?u=3ba06131e5ffe6a2ed00d9a8c&id=3439377302&e=31472e01a6

Közösségi alkalmat kínál Kereszturi Szabolcs kollégánk a felnőttek – szülők és iskolai munkatársak – számára induló Dráma-Színjátszó csoportjába. Meghosszabbított jelentkezés okt. 6-ig, részletek az alábbi linken:

http://waldorf-csillagosveny.hu/felnott-dramacsoport/

A közösségbe tartozás rengeteget ad az egyes embernek, ezt naponta tapasztaljuk. Viszont felelősséget és kötelezettséget is vár minden egyes tagjától, e nélkül nem tudja teljesíteni feladatát, amelyre életre hívták. Egy iskolában, a ránk bízott közel 250 gyermekkel nem lehet szabályok nélkül létezni, ha hitvallásunk szerint – hiteles nevelésüket és gyermekek-felnőttek, szülők és iskolai dolgozók zökkenőmentes együttélését szem előtt tartva – szeretnénk működni.

Kérjük ezért, hogy figyelemmel és megértéssel igyekezzetek Ti is segíteni a Házirend betartását és betartatását, amelynek még döcögő, újra meg újra feledésbe merülő pontjait külön is listázzuk (a teljes Házirendet, ahogy a többi fontos dokumentumot is, a honlapon találjátok: http://waldorf-csillagosveny.hu/az-iskolankrol/hasznos/titkarsagi-informaciok/):

  • Nagyon sok és rendszeres a késés. 8h-ra kell megérkezniük a gyerekeknek, ne feledjétek. Kell negyedóra ráhangolódni a napra, a feladatra. Ez a közösség érdeke, de a gyermeké is, rövid és hosszú távon egyaránt. 
  • Kérjük, a szülők csak az iskola kapujáig kísérjék a gyermekeket. Ez jól működött tavaly, tartsuk idén is. Önállóságra szoktatja a kicsiket, egyértelműsíti a felelősségi köröket és a szabályok érvényességi körét.
  • A mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskában kell tartani. Kapcsolattartásra iskolán belül nem használhatják a tanulók. Aki ezt megszegi, annak telefonját a szülő veheti csak át.

Ha szükséges valamilyen rendkívüli helyzet miatt felvenni a kapcsolatot a gyermekkel, a titkárságon keresztül megtehetitek, de tudjatok róla, hogy ezzel megakasztjátok a titkársági dolgozók és a pedagógusok munkáját, ezért kérjük, csak a legszükségesebb esetben éljetek vele. A napi menet megbeszélése történjen meg a reggeli búcsúzáskor. 

A szakkörök elmaradása esetén emailben kaptok értesítést.

  • Kérjük, hogy telefonhívásaitokat Ti is az iskola területén kívül, a parkolóban intézzétek. Ez gesztus az ide járó és itt dolgozó gyerekek-felnőttek számára, és példamutatás gyerekeinknek. 
  • Emlékezzetek rá, hogy focizni az iskola területén nem lehet. Érvényes ez a hétvégi, iskolai időn kívüli bejövetelek idejére is. Sok és súlyos balesetnek voltunk már tanúi, a gyerekeken kívül kismama, vendég, iskolai dolgozó (és betört ablak) is volt már elszenvedője egy-egy eltévedt rúgásnak. Kérjük, segítsetek betartani a házirendet akkor is, amikor nincs jelen pedagógus, és Ti felügyeltek a gyerekekre.
  • Kérjük, hogy egészségtelen étel-ital, csipsz, nyalóka, kóla stb. ne kerüljön be az iskolába.

Köszönjük, hogy együttműködtök velünk a közösségi élet működési kereteinek fenntartásában. Ezzel nagyban segítitek a mi pedagógiai munkánkat.

Szép Mihály-időszakot és nagy erdei sétákat kívánunk!

az Iskola-képviselet

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow