Home > csillagszó > Felhívás biopiac és értékesítési hálózat létrehozására

Felhívás biopiac és értékesítési hálózat létrehozására

A 2020. év a változások éve. A krízis előszelét régóta lehetett érezni, de most villámcsapásként ért mindenkit. Sokakat a lét peremére taszított, és arra késztet minket, hogy újragondoljuk életünk kereteit, melyek alól kirántották a szőnyeget. A krízis esély és felszólítás a változásra 

Az egyik út: az olcsó tömegélelmiszerek előretörése 

Napjainkban számos, a normális életet korlátozó törvény és szabály lép életbe, melyek közül sok várhatóan tartósan érvényben marad. A korlátozások mellett az egészségügy és az életünk más területein is új nyilvántartási rendszerek lépnek életbe, a terjedő távmunka és távoktatás, az ezzel társuló felgyorsított digitális infrastruktúrával, kiegészülve a társadalmi távolságtartással (social distancing), melyek az utóbbi hónapokban már érezhetően növekvő feszültséget okoztak. 

Akik e változásokat irányítják – a globális gazdaság szereplői, szakértők -, már nyíltan el is mondják, hogy e változások egy tartós átalakulás részei, nem lesz visszatérés a régi kerékvágásba. 

A helyzet naponta változik és bár megkezdődött az enyhítés, mégis a jelenleg még érvényben lévő és a „második hullámra” hivatkozva lassan oldódó korlátozások miatt az emberek tartalékai kimerülnek, a gazdaság lelassul. Ez azt eredményezi, hogy a fizetőképes kereslet radikálisan lecsökken és a legolcsóbb élelmiszerek irányába mozdul, melyekhez a nagy ellátórendszereken keresztül lehet majd hozzájutni. Mindez előre vetíti annak lehetőségét, hogy az emberek jelentős része segélyt vagy alapjövedelmet fog kapni, ami a létminimumot fogja biztosítani, de semmi többet. Ma a még dolgozó kistermelők, gazdák nem küzdenek értékesítési gondokkal, de ez rövidesen már nem biztos, hogy így marad. A kényszerintézkedések első áldozatai a minőségi élelmiszerek, a biotermékek lesznek. Ezek helyét a tömegtermelésből származó élelmiszerek foglalhatják el. Ha mégsem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, sok eleme bizonyosan velünk marad, ami ebbe az irányba mutat. A járvány bekövetkezte előtt is már egy globális gazdasági és ökológiai krízis előszele volt érezhető, amit a jelen szükséghelyzet részben átmenetileg elfedett, részben felerősített. Ha tovább romlik a kistermelők és kereskedők helyzete, az a vásárlóerő további csökkenését fogja okozni, és eltolódást az olcsóbb tömegélelmiszerek felé. Ezzel, mint fenyegető realitással szembe kell nézzünk. 

Ezt támasztja alá az Agrotrend portál április 30-i cikke: 

“A koronavírus a napi fogyasztási cikkek iráni keresletet is felülírta, a vásárlók az alacsony kockázatú termékeket részesítik előnyben. A járványhelyzet jelentősen megváltoztatja a fogyasztók hozzáállását és viselkedését. Ennek egyik megnyilvánulási formája a kockázatkerülés, vagyis a fogyasztók arra törekednek, hogy a bizonytalanságot minimalizálják. Megbízható márkákat és olyan termékeket keresnek, amelyek esetében alacsony a betegség kockázata. Mindemellett a recesszió következtében kialakuló munkahelyi és megélhetési bizonytalanságok is komoly aggodalmat váltanak ki. Vagyis a fogyasztók a költséghatékony, egészségügyi kockázatot csökkentő vásárlásokra törekednek – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az FMCG Gurus 2019/2020-as időszakban végzett felmérése alapján a globális fogyasztók 70%-a megváltoztatta vásárlási szokását. A költséghatékony beszerzés nem feltétlenül a legolcsóbb termék beszerzésében nyilvánul meg, hanem inkább a termék alaposabb megvizsgálásában, értékelésében. Vagyis a vásárlók a legideálisabb ár-érték arányra törekednek (42%), valamint igyekeznek csökkenteni a nem alapvető fontosságú kiadásokat. A koronavírus egy olyan különleges helyzetet alakított ki, amely során elengedhetetlen, hogy a fogyasztók ne kérdőjelezzék meg saját sebezhetőségüket. 2019-ben a fogyasztók 25%-a vélte gyengének immunrendszerét, és 53%-uk tervezte annak fokozását. Ez az arány idén emelkedni fog, így a funkcionális összetevőkkel rendelkező élelmiszerek vásárlása előtérbe fog kerülni. Összességében elmondható, hogy a betegséggel szembeni sebezhetőség minimalizálására való törekvés, a költséghatékony vásárlások és az egészség fokozása a kockázat elkerülésének irányába tereli a fogyasztókat. Ennek következtében várhatóan olyan márkákhoz és termékekhez fognak fordulni, amelyekhez bizalom, biztonság és egészség társul.” 

Mi a másik út? Az önigazgató társadalom felé 

A korlátozások még nem érintik az egyének élelmiszerhez jutási lehetőségeit. A piacok még léteznek, a termelők termelnek. Most van itt az ideje, hogy létrejöhessen egy olyan kereskedelmi hálózat, mely képes egészséges élelmiszerrel ellátni minket, tudatos fogyasztókat, amely egy elhúzódó válság alatt és utána is működőképes marad. A modell régóta létezik, de az eddig megszokott kényelem miatt nem tudott valós alternatívává fejlődni. A kosár-hálózatokról, azaz a Közösségi Támogatású Mezőgazdaságról van szó. Ebben a fogyasztók és a termelők szövetségre lépnek, és elköteleződnek egymás mellett. A fogyasztók vállalják, hogy egy gazdasági évben, heti rendszerességgel egy hozzáférhető termékválasztékból megrendelnek egy élelmiszer-kosarat. Ezt piacon, átvételi pontokon vagy házhoz szállítva kapják meg. A termelők kötelezettséget vállalnak ennek teljesítésére. A fogyasztók azonban bizonyos közösségekben azt is vállalják, hogy a havi összeget akkor is teljesítik, ha az ellátásban zavar támad, a termelőt időjárási kártétel, vagy más, előre nem látott vis major éri. Egy egyensúlyban lévő termelői – fogyasztói rendszer esetében nagyobb esély van egy keletkezett zavart közös erővel elhárítani – állami segítség igénybevétele nélkül. A fogyasztók kiállnak a gazdáikért, a termelők a fogyasztóikért. Az egyik egészséges élelmiszerhez jut egész éven át, a másik biztos felvevőpiachoz. 

Néhány ilyen rendszer már ma is létezik és működik Magyarországon. Mégis kevesen érzik ennek fontosságát, bíznak a jelenlegi kereskedelem változatlan működésében. A jelenlegi helyzet azonban e vélekedés újragondolására késztet. 

Mi az az új elem, mely javaslatunkat megkülönbözteti a többi létező, hasonló rendszertől? 

Sokakat visszariaszt a biotermékek magasabb ára. Ennek több oka lehet: 

 1. a piacok magas helypénze, a kiszállítási költség, 2. az exportált magyar biotermék, ami importként jön vissza, magas áron, stb. 

Ezen a ponton léphet be egy új elem, melynek jótékony hatása lehet a termelőkre és a fogyasztókra egyaránt, sőt kisugározhat a gazdaság tágabb területeire is. Ez a többlet az az elem, melynek lassú elterjedése alkalmas lehet egy gazdasági krízis megelőzésére, okainak kezelésére. A fogyasztók és termelők társulása lehetővé teszi azok számára, akiknek jövedelme alacsony, a termelői és fogyasztói igények, a kereslet és a kínálat összehangolását, mely a túltermelés és a pazarlás mérsékléséhez, ezzel megtakarításhoz és a reális árak kialakításához vezethet. Ez a társulás életképes marad egy tartós, vagy akár egy eszkalálódott krízis, egy tényleges háborús helyzet esetén is, amikor az ellátórendszerek működésében zavar támadhat. Ebből most kaptunk egy kis ízelítőt, ami arra tanít minket, hogy ez a helyzet bármikor megismétlődhet. Addigra viszont már egy működőképes rendszer állhat fel, amit ma kell elkezdenünk. A társulások kiépülése alternatívát kínál a tömegélelmiszerek terjedésével szemben és továbbfejlődve lassan kiterjedhet az iparcikkek és szolgáltatások területére is. 

A biodinamikus élelmiszerekről 

A fenti javaslat középpontjába a biodinamikus eljárással előállított élelmiszereket állítjuk. Miért? Egyfelől ezek képviselik a biotermékek csúcsát, a kínálatban – bizonyos speciális, a termesztést és a feldolgozást is magába foglaló kritériumaik alapján – a legmagasabb értéket képviselik. Az irányzatot Rudolf Steiner tanácsai alapján indították egy évszázada. Az akkori gazdák – akik az akkor elindult, műtrágyákkal történő tápanyag-utánpótlást gazdaságaikban – kiegészítésként – már alkalmazták, de még nem volt jellemző a szintetikus növényvédelem, az iparosított tömegtermelés, sem GMO, ennek ellenére – azt tapasztalták, hogy az élelmiszerek beltartalmi mutatóiban csökkenés történik, az élő természetben egyfajta hanyatlás érzékelhető. Mára elterjedten ismert, hogy az iparszerű mezőgazdálkodás az egyik fő oka annak, hogy a természet haldoklik. A biodinamikus gazdálkodás az egyetlen módszer, mely elsősorban az általa alkalmazott gyógyító preparátumok révén ezt a haldoklási folyamatot képes megfordítani. A gondoskodásért cserébe az így termelt élelmiszerekbe áramlott erők segítenek az emberi gondolkodási képesség alapját megteremteni, megőrizni. Ez ellensúlyt képez a technikai világ térnyerésével és az élő szervezetekben való kártételeivel szemben. A biodinamikus élelmiszerek jelentőségének megismerése, szélesebb réteggel történő megismertetése az egyik legsürgetőbb felszólítás, amit a jelenlegi válság felszínre hozott. Lásd bővebben: www.biodin.hu 

Együttműködést kezdeményezünk tudatos termelők, létező helyi értékesítési hálózatok és tudatos fogyasztók közt 

Elsőként a Magyarországon létező biodinamikus termelőket és a létező értékesítési hálózatokat szólítottuk meg. Most a potenciális fogyasztókat. Az idő sürget. 

A célunk az, hogy a létező termelőket összekössük a létező kosár-társulásokkal, újak létrejöttét segítsük, továbbá új fogyasztókat kapcsoljunk be e működésbe. Ebből először egy országos hálózat jöhet létre, mely a ma hiányzó kereskedelmet teremtené meg e termékek számára. 

Bár számuk örvendetesen növekszik, de ma még nincs elegendő biodinamikus termelő és termék, részben ezért sem áll össze egy teljes piaci választék. A másik ok, hogy a Magyarországon termelt és tanúsított biodinamikus – „Demeter” termékek java része továbbra is külföldre, az ottani feldolgozókhoz kerül, s tőlük jut az üzletek polcaira – akár a hazai boltokba is, magas áron. Ugyanolyan szükség van itthon ezen termékekre! Ezért a kezdeményezésünkhöz való csatlakozás lehetősége nemcsak biodinamikus termelők számára nyitott, hanem olyanok számára is, akik hajlandóak ebbe az irányba elindulni, akár mint biogazdák, akár mint hozzáadott értéket létrehozó élelmiszer-feldolgozók, terméket előállító vállalkozók (pékek, tésztagyártók, borászok, kozmetikumokat, iparcikkeket forgalmazók stb.). 

A gazdák egy átállási folyamatba való belépést vállalnának, melyhez egy képzés kapcsolódik ( a biodinamikus gazdálkodás alapelvei, a „Thun” féle vetési naptár használata). A termék-előállítók pedig vállalják, hogy biodinamikus módszerrel előállított alapanyagra állnak át (pl. tésztagyártás, biodinamikus, vagy bio-lisztből készített kenyér.). A megrendelt árukat-termékeket a gyűjtőpontra kell eljuttatni. Az informatikai hátteret a kezdeményezők biztosítják. 

A fogyasztók is részt vehetnek egy rájuk szabott, az igényeikhez alakítandó képzésben, mely a biodinamikus élelmiszerek értelmét és jelentőségét mutatják meg, s bevezetnek a módszerekbe is. A megismerés elvezethet a termelőkkel való kapcsolatépítéshez, sőt ahhoz is, hogy a fogyasztók maguk is elsajátítsák a biodinamikus módszereket akár saját kiskertjükben. 

Ehhez először egy térképen látnunk kell, kik hajlandóak egy ilyen kezdeményezésben részt venni, ki hol van, mije van, amit adna és mi az, amit keres. 

A fogyasztói oldal bővítése csak ennek ismeretében kezdhető el. Annak egyik bázisa a létező és együttműködésre kész kosártársulások – bevásárló-közösségek, a másik a hazai Waldorf-intézmények hálózata. Mintegy 100 intézményről– óvodák-iskolák – és vonzáskörzetükről van szó. 

Ezért első körben egy szándék kinyilvánítását kérjük, mely még nem jelent elkötelezettséget. A kezdeményezők kísérletként elindítottak egy ideiglenes heti gyűjtőpontot Budapest II. kerületében, valamint terveznek egy budaörsi gyűjtőpontot működésbe hozni. Vállaljuk a koordinációt, az informatikai háttér biztosításával. A kezdeményezés első hete alatt is többen jelentkeztek, körvonalazódó igényekkel és kínálattal. 

A második körben – most – szólítjuk meg a tudatos fogyasztókat. A létrehozandó értékesítési hálózatba kapcsolódó fogyasztók hetente interneten keresztül adhatják le rendelésüket, majd azt egy gyűjtőponton átvehetik. Köztük keresünk olyan jelentkezőket, akik vállalják, hogy egy gyűjtőpontnak helyet adnak, az ország bármely pontján. A hálózat kiindulópontja a budaörsi gyűjtőpont, illetve a nyíregyházi kosártársulás által készített térképen található, létező bevásárló-közösségek. Ez bővülhet újabb budapesti és vidéki gyűjtőpontokkal és a csatlakozó, létező kosártársulásokkal. Hetente egyszer érkezik ide a megrendelt áru. 

A fogyasztóknak – éppúgy, mint az átállást megkezdő termelőknek – meg kell ismerniük a biodinamikus gazdálkodás alapjait, hogy elkötelezettségük alapja meggyőződésből fakadjon. Ehhez a kezdeményezők segítséget adnak és kérnek. 

A termelőkön és fogyasztókon kívül önkéntes segítőkre is szükség van. 

Perspektívák – képzés és önképzés 

Ha a kezdeményezés életképes, a későbbiekben heti piaccá is fejlődhet. Létrehozhatunk egy olyan hálózatot, mely a krízis elhúzódása esetén is működőképes marad, és annak lecsengése után alternatívája lesz a tömegtermelésnek. A termelők és a fogyasztók megláthatják a kezdeményezés mögött felsejlő, tágabb perspektívát, mely a későbbiekben a gazdasági életről, a biodinamikus mezőgazdaságról szóló előadásokat, szemináriumokat, beszélgetéseket magába foglaló képzési program révén felvázolja egy társulásos gazdaság alapjait, mely a közelgő krízis meghaladásának útjává válhat. 

Mivel rendelkezünk? 

Rendelkezünk egy budaörsi gyűjtőponttal, informatikai háttérrel, önkéntesekkel, egy zárt furgonnal. Együttműködés formálódik a nyíregyházi, immár hetedik éve sikeresen működő bevásárló-közösséggel. Bővebben: https://www.nyiregyhazikosar.hu/ és https://kosarkozosseg.hu/ 

A biodinamikus termelésre történő átállásról és tanácsadásról további információk a Biodinamikus Kh Egyesületnél érhetők el. ( www.biodin.hu). 

A visszajelzést adók feliratkozhatnak hírlevelünkre és figyelemmel kísérhetik híreinket az Európai Közép negyedéves folyóiratban, a lap honlapján (www.europaikozep.hu) és facebook-oldalán. 

Keresünk: 

– termelőket, akik a fenti feltételeket elvben vállalják, és elküldik címünkre teljes termékválasztékukat, annak esetleges bővítési lehetőségével együtt, 

– közreműködőket, önkéntes segítőket. 

– fogyasztókat, akik érdeklődnek a biodinamikus gazdálkodás iránt, és idővel tudatos, elkötelezett fogyasztóvá is válhatnak. 

Finanszírozás 

Az együttműködő hálózat kiépítéséhez május elején pályázati lehetőség nyílik. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-termeli-csoportok-s-szervezetek- ltrehozsa-cm-vp3-911-20-kdszm-felhvs 

Ez a pályázat pontosan ilyen típusú együttműködésre lett kiírva. Kezdeményezésünk számára e pályázat még korai, de várható, hogy az év során később, vagy jövőre újra kiírják, és az további lökést adhat a létrejövő új közösségeknek. 

Mottónk: El akarjuk szenvedni az eseményeket, vagy azok irányítóivá akarunk válni? 

Várjuk válaszát lehetőleg május 22-ig, de legkésőbb 24-ig. Utána a jelentkező partnerekkel kezdeményezünk egy indító munkamegbeszélést. 

A nyíregyházi közösség online-képzésére jelentkezők a második alkalomba is bekapcsolódhatnak, ami május 19-én 9-11-ig lesz. A meghívót lásd alul. 

Budapest, 2020. május 18. 

A kezdeményezők, 

Tóth Márk agrármérnök, vállalkozó, Waldorf-tanár 

Ertsey Attila építész, Európai Közép Alapítvány 

Varga Sándor, Élőbolygó gazdaság 

Meghívó 

Sziasztok! Folytatjuk az “Indíts bevásárló közösséget” c képzésünket, a visszajelzéseitek alapján. Most korábban írunk a részletekről, hogy egyéb programjaitok reményeink szerint a tartalom fényében irányunkba rendeződhessenek. 

Időpont: 2020. 05.19. ( kedd ) 9 óra 

a csatlakozást 8.50-től várjuk. A zoom képzés linkje: https://us02web.zoom.us/j/87948565206 

A tartalomból: 

 1. Környezetterhelés és fogyasztás szerkezetének összefüggése 
 2. A sokszereplős üzleti modellünk alapján a szereplők érdekeinek bemutatása, mely érdek és és érték mentén való együtt működésükből adódik a bevásárló közösségének működési alapja. 
 3. termelő 2. vevő 3. önkéntes 

III: Bontjuk tovább a témát a szereplők alapján: 

Termelő: 

 • termelők megtalálása 
 • milyen dokumentumokkal kell rendelkezniük, szerződési formák 
 • nyitott gazdaság biztosítása 
 • termelő látogatások szerepe, és a gyakorlatban TMR ( Termék Minősítő Rendszer ) 
 • termék portfólió biztosítása 
 • termelők mélyebb kapcsolódási lehetőségei Vevők: 
 • tudatos fogyasztói réteg 
 • tudatos fogyasztói minőségük emelése a rendszeren belül 
 • adományozási kedv Önkéntesek: 
 • találkozások indulásnál 
 • későbbi toborzás 
 • elköteleződésükről 
 • önkéntesség fokozatai a rendszerben IV. Finanszírozása a bevásárló közösségek működésének 
 • persely adományok és azok pénzügyi kezelése pl. 
 • tárgyi adományok 
 • szolgáltatásért adomány pl Kosár Udvar 
 • szponzorációk fogadása 
 • pályázat 
 • tagdíjak, belépési díjak… 
 • közösségi finanszírozás . Arany Tojás Társaság 

Mostani alkalommal szeretnénk minden rész után egy rövidebb beszélgetést folytatni, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolásával. 

Hozunk sok életképet, mely mutatja az általunk képviselt gyakorlatot. Mondhatni a nyugalom megzavarása alkalmas részhez érünk, mert akik ezekkel a fotókkal, történetekkel találkoznak, rögtön bevásárló közösséget akarnak létrehozni. MOST! 

…és még mindig lesz tarsolyunkba, a 3. alkalomra is tartalom. 

( Az előző rész tartalmából: első felét feltöltöttük a youtube-ra, melyet egy hét múlva leveszünk, mert jobb anyagokat szeretnénk nyilvános felületeken megjelentetni. Ez most így sikerült… https://www.youtube.com/watch?v=1_6ttLDHKcg&feature=youtu.be Ezen a linken megtekinthetitek, de kérünk mindenkit, hogy ezt az anyagot kezelje bizalmasan, mert nem a nyilvánosságnak szólt. Arra ott vannak a www.kosarkozosseg.hu oldalon feltöltött videók. 

A prezentáció képanyagát viszont teljes egészében letölthetitek. Ezen a linken van: https://drive.google.com/file/d/1EbfgWpwkqz01TXyTARfLpwMZWfr6ZatS/view? usp=sharing

Várunk szeretettel, Ildikó és Laci 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow