A Tanári Közösség tagjai

Budapest, 2013.09.08. Évnyitó a Csillagösvény Waldorf Iskolában

Pedagógiai kérdésekben a Tanári Kollégium dönt: feladatai közé tartozik többek között a Waldorf-pedagógia irányelveinek következetes megvalósítása, a tanévet átszövő ünnepkör megtervezése és lebonyolítása, valamint a felvételi kritériumok felállítása és alkalmazása.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow