A Tanári közösség

Pedagógiánk főbb jellemzői:
· A nevelést-oktatást a kéz – a fej – és a szív egyensúlya jellemzi, amely a testet, a lelket és a szellemet táplálja.
· A tananyag út (nem cél), amelyet helyesen értelmezett módszertan jellemez; a tanítás és a nevelés alapja a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődése; útja a gyermek valódi lényének megismerése.
· Rendszerint egy tanár kíséri a gyermekeket és tanítja a közismereti tárgyakat az első hat-nyolc évben osztálytanítóként.
HAP_0850· Az osztályközösség lehetőség szerint fennmarad a buktatás elkerülésével, a diákok helyzetét egyénileg mérlegelve.
· A Waldorf-pedagógiai módszerek következetes alkalmazása motivációs és fegyelmezési kérdésekben
· Az óra- és napirendek az életkori sajátosságoknak és a tanítás ritmusának fgyelembe vételével készülnek.
· Az iskola mindennapjait átszövik a közösséget alakító és erősítő tevékenységek, – hóünnepek, évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó ünnepek, kirándulások, gyakorlati munka, színdarabok, stb.

· Nincs osztályzás, – ahol a törvényi lehetőségek ezt megengedik, – ehelyett szöveges értékelés készül, amelyben a diák teljesítményének leírása mellett fejlődését is értékelik és elismerik, impulzusokat adnak a további munkához.
· A pedagógiát áthatja a művészi nevelés és művészettel nevelés.HAP_0703
· Az iskola életét és a tananyagot a természet közeliség, illetve a goethei természetszemlélet jellemzi.
· Különleges tantárgyak: az euritmia, a Bothmer-gimnasztika és a formarajz.
· A tanórák tantárgy-blokkokra (epochák), szakórákra és egyéb tanítási formákra oszlanak.
· Az idegennyelvórák az első osztálytól megjelennek.
· Az iskolák független, nem felekezeti szabad vallásórákat kínálhatnak.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow