Home > csillagszó > Az iskola-képviselet pünkösdi levele

Az iskola-képviselet pünkösdi levele

„És mikor a Pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.”  ApCsel 2:1

                     Kedves Mindnyájan, Szülők, Tanárok, a hírlevelünk olvasói!

Pünkösdi hírlevél összeállításunkban először Liza Marcató, az USA-ban élő Keresztény Közösségi papnő, majd Zalán Emese gondolatait, összeállítását olvashatjátok.

„Ahogy a fennálló világhelyzetben Pünkösd felé tekintünk, még inkább megértjük a tanítványokat, akiknek át kellett élniük, hogy elveszítik »az életet, amilyennek megismerték«. Akiknek csak az maradt, hogy menjenek és várakozzanak, imádkozzanak, és a tőlük telhető legnagyobb igyekezettel próbáljanak kapcsolatban maradni embertársaikkal annak jelenléte nélkül, aki elhívta és egyesítette őket, és aki értelmet adott életüknek. Figyelni és várni, Krisztus közösségeként, lélegzetvisszafojtva.

Mi következik most? Mi következik most, kétezer évvel a Szent Szellem megjelenésének ünnepe után?

A be- és kilégzés létezésünk alapjául szolgál és a környező világgal való kapcsolatunk alapját is képezi. Ebből nyerjük az életet és a fennmaradásunkat. A gyakran nehéz légzéssel járó betegség, mely ma a világot sújtja, vajon nem annak a kifejeződése-e,hogy az embernek a maga egyre materialistább életében elfogy a levegője? Ahogy egyre önzőbben élünk, elfogy a levegő, ahogy egyre inkább figyelmen kívül hagyjuk a földi világ egészségét, elfogy a levegő. És legyen bármi is az igazság a járványhelyzet körül, vélekedjünk róla bárhogyan, nézzük meg mi történt: ez az elképesztő zárlat a világban valamiféle »légzésterápiát« indított el, lelassítva, visszafogva összes mániákus cselekvésünket, a Földünk mániákus elfogyasztását, elképesztően túlzsúfolt életünket, és helyreállítja a légzést. Lehetőséget teremtett arra, hogy megvizsgáljuk kapcsolatainkat az emberekkel, a világgal, és rájöjjünk, melyek a legfontosabbak és nélkülözhetetlenek számunkra. Évek óta folyamatosan fojtogattuk magunkat. Itt az ideje megtanulni másképpen lélegezni. Vajon lehetséges-e, hogy a Szellemet állítsuk a középpontba, amikor azon gondolkodunk, miképpen tegyük a Földet emberibbé, lélegezzünk harmóniában embertársainkkal és a teremtéssel, és ismerjük fel minden teremtményben a Szent Szellemet? A Pünkösdnek különös jelentősége van, mert próbára tesz és inspirál bennünket, hogy váljunk tudatosabbá, …hogy megértsük mi a Szellem, miként él bennünk, és hogy tudna még inkább élni bennünk, segíteni igazi és teljes emberré válásunkat. A Golgota óta ez rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy felismerjük-e Krisztust önmagunkban, és ez által másokban is felismerve őt, ennek tudatában lélegzünk-e ki feléjük, hogy a bennünk lévő Krisztus segítségével újjáalakítsuk kapcsolatunkat a világgal.” (Részlet Liza Marcató írásából.)

A szellemtudomány Pünkösdöt a Szent Szellem ünnepének nevezi. Az első Pünkösdön tüzes nyelvek álltak meg minden apostol fejénél, majd továbbhaladtak a szívükig. A tűz a tisztító erő jelképe. Ez volt a tűzzel keresztelés. Különös képek az Apostolok könyvéből, megfejthetetlenek, minél jobban ismerjük, annál inkább zavarba jövünk a jelentését illetően. A Szent Szellem kiáradása után az apostolok úgy tudták kifejezni magukat, hogy azt mindenki megértette, mindenkihez szóltak. Mélységes megértés támadt bennük az emberiség iránt. Tudták, hogy mi ad vigaszt, a szeretet nyelvén tudtak szólni. Így vált lehetővé, hogy elszéledjenek a világban és tanítsák a népeket. A Szent Szellem ereje a gonoszt jóval, a gyűlöletet szeretettel győzi meg. Azt is mondják, hogy a világ szeretetereje szállt az apostolokra, mely betölti és melegséggel hatja át a világot.

Tavasz, nyár. A virág a növény újjáalakulásának a kezdete. Fejlődésének egy szakasza lezárul a virágzással. A szivárvány minden színében pompázó virágok varázsolnak el bennünket minden tavasszal, Húsvét és Pünkösd között. A gyerekekkel rácsodálkozunk, mennyire megmutatkozik a növény lelke a szirmok színében. Minden szín más és más hatással van ránk: a fehér, a piros, a kék, a sárga, a lila… az élő színek szimbolikája. A virágzás csodálatos és bódító ideje után a szirmok lehullnak, és láthatatlanul és titokban a gyümölcs növekedése kezdődik, egy megújult erő kezd benne munkálkodni. Ehhez már jó meleg, csalogató, tüzes meleg tartozik…

A Szent Szellem a szellemi lények közötti kapcsolatokban él. Újféle kapcsolódási lehetőségeket kínál az emberek számára. Mondhatni, ajtó az emberek között. A szociális életben az egészség mozgékonyságát segíti a bénító merevség helyett. Ahogy Pünkösd ünnepe is mozgó, élő, mert élőnek kell maradnia. Az élet: mozgás. A szellemi életben a szabad egyéniségek közösségét ösztönzi a Szent Szellem. Az első Pünkösdkor az emberiség megtalálta ezt az összhangot. Ezért Pünkösd a jövő szabad emberiségének a jelképe is, az emberiség közös igazságban való egymásra találásának előképe.

Ezt most a karanténból kiszabaduló emberiségnek újra kell élesztenie, újra kell virágoztatnia.

Hogyan találhatunk rá a Szent Szellemre? A közösségi élet bensőségességének ápolása által, szellem és lélek egységében. Csak a közösségi életben fejlődhetnek ki olyan tapasztalatok, melyek a Szent Szellemhez vezetnek. Közösség az, amikor találkozunk, és együtt tanulunk, együtt ünnepelünk.

De épp ilyen fontos egyénileg az igazság gondos ápolása: a memória és a megfigyelőképesség éberen tartása, az elfogulatlanság gyakorlása, ez kapocs a közösségi élethez. A sorsunk szeretete is, mert a karmánkban a Szent Szellem gondolatai is benne vannak. Cselekvő szeretet, önzetlenség, cselekvő erő a szeretet által. Tudatos felfrissülni vágyás – saját szellemi munka által. A szellemi munka pedig segít visszatalálni nekünk – egymáshoz, csak hagyjuk áramlani a világ szereteterejét… (Zalán Emese írása.)

Az emelkedett gondolatok után nézzük, mi kapcsol a hétköznapjainkhoz?                                              

A legutolsó Kormányrendelet értelmében május 10. után a középtagozat előtt is megnyílik az iskola kapuja. Újra birtokba vehetik a tereket, találkozhatnak társaikkal, tanáraikkal. A pontos körülményeket még nem ismerjük, amint erről többet fogunk tudni, értesítünk benneteket. A pünkösdi ünnep megvalósítása, szervezése, lebonyolítása is a korlátozások feloldásának függvényében és mértéke szerint történik majd.

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow