Home > csillagszó > Az iskola-képviselet október végi levele

Az iskola-képviselet október végi levele

Kedves Szülők!

Fogadjátok szeretettel új kollégáink bemutatkozását. Vannak köztük pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak is.

Szeptembertől Mátyus Edina mellett egy régi szülőtárs, Fogarassy Mária segíti gazdasági ügyintézőként az iroda munkáját. Marcsit a gazdasagi@waldorf-csillagosveny.hu címen tudjátok elérni.

Az iskola tisztántartásában Pajtás Marika mellett új munkatársként Aude Prudham és Bátorfalviné Lendvai Erzsébet, Böbe segít.

Miklós Marcell, Marci bá vagyok, az iskola fafaragás tanára. Szakóráim középtagozaton, az 5-től a 8. évfolyamig tartom. Diplomám a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem fa- és bútorrestaurátorként, s idén kezdtem el a Waldorf kézműves tanári képzést. Ami a Waldorf pedagógia irányába terelte az utamat, az az, hogy az alkotás, a kézművesség és a művészet szeretetét adhatom tovább a fafaragás által, egyfajta sajátos minőségben. Különös csodálattal tekintek a fára, mint élőlényre és mint alapanyagra. Az egyszerű funkcionalitáson és önkifejezésen kívül számtalan lehetőséget rejt magában a fafaragás, teret nyer az önismeret és a jellemformálás is. Bízom abban, hogy ezt a fajta csodálatot és tudást a gyerekeknek is továbbadhatom, ill. a közös munkánk révén személyiségük karaktere is jobban utat törhet az életben. Szabadidőm előszeretettel áldozom az önfenntartó és környezettudatos életmód gyakorlására, kirándulásokra, az egészséges életmód tudatosítására, a családomra, társasjátékozásokra, a mesék és fantázia világára, de még a tánctól, zenétől, írástól és költészettől sem irtózom. Kívánom, hogy sikeres, gyümölcsöző munkában legyen részünk.

Mitruly Enikő vagyok, Zilahon, Erdélyben születtem, és a helyi óvó-tanítóképző után, Kolozsváron szereztem ének-zene-karvezetés diplomát a Zeneakadémián. Hét évet tanítottam otthon református gimnáziumban, majd leendő férjemet megismerve áttelepültem Magyarországra, és három évig voltam zenetanár a Csillagösvény Iskolában. Most nyolc év tanítási szünet után, három gyerek édesanyjaként térek vissza újra iskolánkba. Családommal néhány éve Zsámbékon élek. 

Már Kolozsváron megismertem a Waldorf-pedagógiát, sokat jártam hospitálni a helyi óvodába és iskolába, de itt Magyarországon ástam bele mélyebben magamat a Waldorf-szellemiségbe. A pedagógiában nagy hatást gyakorolt rám a kórusimprovizáció, az Orff-módszer, a népzene, a régizene, valamint az élménypedagógia. Az 1., 3., 4. és 6. osztályokban tartok zeneórát, és hétfőnként fél 2-től 3-ig kórust a 3.-5. osztály énekelni vágyó tanulóinak.

Szobotka Ildikó vagyok. Egyszer régen, nagyon régen elvégeztem a Tanítóképző Főiskolát, de az élet, mint egy forgószél, azon nyomban lesodort erről a gyönyörű pályáról. Azonnal „el is vesztem a rengetegben”. Sokáig bolyongtam, kerestem az utamat, közben segítettem különböző vállalkozók munkáját; hol mint lapkiadó munkatársa vagy lakberendező, máskor mint könyvelő, de leginkább irodák vezetőjeként „ténferegtem”. Időközben magam is felneveltem két gyereket. Időnként elábrándoztam a régi, főiskolai rajzos munkáimról, amit mindig nagyon szerettem, ám erről már csak a rengeteg rajzeszköz árulkodik, amit a szekrényemben őrzök. Most egy váratlan fordulattal ismét gyerekek közelében lehetek, ami nagy örömmel tölt el! Nagyon jól érzem magam közöttük! Legtöbb időt a 3-4. osztályosokkal tölthetek, mivel velük vagyok a tanulószoba idején. Amit felfedeztem, hogy ezek a gyerekek nagyon szeretik a meséket, én pedig nagyon szeretek mesélni nekik – ez új inspirációt adott nekem. Elgondolkoztam azon, hogy szívesen elvégeznék egy képzést, aminek kapcsán még több tartalmas időt tölthetnék együtt a gyerekekkel. Addig is – vigyázok rájuk délutánonként!

Veres-Rétfalvi Timea vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem mesterképzésén 2011-ben diplomáztam okleveles pszichológusként. Fő érdeklődési területem a gyermekpszichológia/fejlődéslélektan. Legutóbbi munkahelyemen, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik Védett Házában nehéz helyzetben lévő édesanyák és gyermekeik krízisellátásával, pszichés támogatásával foglalkoztam. Az elmúlt nyolc évben három gyermek boldog édesanyja lettem, és velük voltam otthon. Nagy öröm számomra, hogy a Csillagösvény Waldorf Iskolában dolgozhatok, feladatom a napköziben az alsó tagozatos gyerekek délutáni szabad játékának és a 7. és 8. osztályosok tanulószobájának mentorálása.

Zsoldos Lilla vagyok, az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karán végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos gyógypedagógusként. Gyerekkorom óta arra készültem, hogy segítő szakmában fogok dolgozni, és fiatal felnőttként úgy döntöttem, gyógypedagógusként szeretnék segíteni majd a gyermekeknek. A Waldorf-pedagógiával az egyetemi tanulmányaim alatt ismerkedtem meg, és azonnal magával ragadott. Az a megtiszteltetés ért, hogy szeptembertől én is tagja lehetek a Csillagösvény Waldorf Iskola Tanári Kollégiumának.  Az óráimat egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztés kereteiben fogom tartani. Nagyon örülök, hogy a Csillagösvény Waldorf Iskola közösségéhez tartozhatok és segíthetek a tanulóknak.                                                                     

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow