Home > csillagszó > Az iskola-képviselet júniusi levele

Az iskola-képviselet júniusi levele

„Berlin, 1904. május 23. Pünkösdhétfő
A pünkösd az egyik legjelentősebb, de legnehezebben érthető ünnep. A keresztény tudatban úgy jelenik meg, mint a Szent Szellem kiáradásának az ünnepe. Az eseményt csodás történetként írja le az Apostolok Cselekedetei: a tanítványokra és Krisztus apostolaira kiáradt a Szent Szellem, úgy hogy elkezdtek különféle nyelveken beszélni. Azaz, minden szívhez megtalálták az utat, és úgy tudtak beszélni, hogy mindenki megértse. Ez a pünkösdi ünnep egyik jelentése.
(…)
Az egészséges és a gyógyítani szavak összefüggenek a „szent” szóval (heil, heilen és heilig – a ford.). Egy szellem, amely szent, aki gyógyít, megszabadít a szenvedéstől és bajoktól. Az ember akkor egészséges, és szabad, ha megszabadult a fiziológia leigázottságától, ha szabaddá válik a fiziológiai hatásoktól. Mert csak a felszabadult szellem egészséges, akinek a testét már semmiféle sas nem tépdesi. A pünkösdi ünnepet tehát úgy kell felfogni, mint az emberi szellem megszabadulásának szimbólumát, mint az emberi törekvés nagy szimbólumát a szabadság, a szabadságban élő tudat irányában. (…) Az embernek látnia kell, mi köt össze bennünket azzal, ami körülöttünk van, és azzal, ami a természetben láthatatlan. Tudnunk kell, hogy hol állunk. Mert mi emberek, nem egy álomszerű homályos éldegélésre vagyunk ide rendelve, hanem lényünk szabad, teljesen tudatos kibontakoztatására.”
(R. Steiner, GA93)

A Waldorf-pedagógiában, mint az összes néphagyományban is, mind a négy évszakhoz kapcsolódik egy-egy ünnep. Szent Mihály napja az őszhöz, Karácsony a télhez, Húsvét a tavaszhoz, és János-nap a nyári napfordulóhoz köthető. A karantén kezdete a Nagyböjt, az áldozathozatal időszakával indult. A Húsvétot szűk családi körben élhettük meg. Ilyenkor a gyerekeknek a keresést és egy új minőség megtalálását közvetíti a Waldorf-pedagógia. Ebben most nem volt kivétel, gyerek-felnőtt ezt élhette meg az elmúlt hetekben. János-nap a bizonyítványosztás és tűzugrás: az iskolaévet lezáró ünnepünk. A természet szépségét, a szabadságot ünnepeljük vidámsággal. A kettő között helyezkedik el Pünkösd ünnepe: a szellem kiáradása, azé a szellemé, aki minden szívhez megtalálja az utat, és ezzel közös-séget, közösséget alkot. Az elmúlt napokban elindultak az emberek újra egymás felé. Megtapasztalhattuk, milyen újra a másik szemébe nézni, gesztusait gondolataival összekötni, és a szívünkkel hallgatni. Ha most rögtön még nem is sikerült, ne adjuk fel, keressük és vállaljuk egymást, formáljuk közösségeinket. Pünkösd valódi megélése különösen is alkalmassá teszi a pillanatot ennek a mélyen emberi feladatnak az újbóli, tudatos felvételére. (Ehhez a gondolathoz szívesen ajánljuk figyelmetekbe A karantén feloldása… c. cikket.)
Mire ezek a sorok elérnek Hozzátok, már a legtöbben megélhettük a  viszontlátás örömét. Pünkösd másnapjától újra nyitva vannak az iskola kapui. Szimbolikus, hogy a „külső világ” is alkalmazkodik ahhoz a mélyebb, rejtett rendhez, amit az ünnepek ritmusa diktál.

Boldogok vagyunk, hogy felajánlhattuk a lehetőségét az újbóli személyes jelenlétnek, melynek formáit és kereteit június első két hetében az osztálytanítók az igények, a dinamika és a körülmények függvényében, a biztonságot szem előtt tartva osztályfokonként és az adott osztályközösségre szabva maguk alakítanak. Ennek értelmében megszokott nyár eleji eseményeink, ünnepeink is szűkebb körben megélt alkalmak lesznek, ideértve a 8. osztály kiemelt pillanatait is.

Június utolsó két hetében, a tanév hivatalos vége után azoknak a gyermekeknek biztosítunk felügyeletet, akiknek ez szüleik elfoglaltsága miatt szükséges, vagy a család életét érdemben megkönnyítő segítség. Fontos tudnotok, hogy a jelenlegi helyzetben ez nem az előző évek mintájára szervezett – külső programokat látogató, önköltséges – napközis tábor, hanem napközbeni felügyelet, amit lehetőségeinkhez mérten igyekszünk tartalommal megtölteni.

Erre a két hétre az alábbi linken lehet jelentkezni jún. 10. szerdáig:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eUdA9Un5TWQlL7q6dNeWr2BBzzt3hFI7aOsJkxSwfTo/edit#gid=0

A Tanári Kollégiummal együtt örömmel várjuk a találkozást,
és szép közösségi pillanatokat kívánunk szeretettel,
Héjja Zsuzsa és Tréfás Krisztina

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow