Home > csillagszó > A Tanári Kollégium húsvéti levele

A Tanári Kollégium húsvéti levele

„A Föld, amely halálán van, mert abban a veszélyben forog, hogy teljesen elveszti kapcsolatát az éggel, orvosságot kapott. Fölvette magába Krisztus testét és vérét. Ezek voltak az első olyan földi, anyagi alkotórészek, melyeket teljesen áthatott a szellem.” (Emil Bock: A Nagyhét eseményei)

    Ahogy a Karácsony, a Húsvét is a szeretet ünnepe. Csak a szeretet másik oldaláé, az önfeláldozó, erővel teli szeretet ünnepe. Ahogy a szülő szereti gyermekeit, és kész értük feláldozni minden egyebet. Mit tehetünk mi Húsvét idején?

     Az antropozófia – ami a Waldorf-iskolák szellemi alapja – az emberi lényeket nem csupán a világban élő fizikaiságukban, de lelki és szellemi lényekként is látja. Nagyon fontos megkülönböztetnünk a lelkit, mely a test és a szellem között közvetít; és a szellemit, ahová az ember halhatatlan része is tartozik. Egy ember születését hosszú előkészület előzi meg a szellemi világban. Amikor a Húsvét eseményeire visszagondolunk, és magunk előtt látjuk, jusson eszünkbe az, hogy a golgotai eseményeket még sokkal hosszabb és bonyolultabb előkészítés előzte meg. Szinte a földi élet fejlődésével egyidős előkészületek. A régi korokban, amikor még különféle misztériumokat ünnepeltek, akár röviddel a golgotai események előtt is, leginkább a félelem uralta ezeket az ünnepeket. Majd az ünnep egy pontján, amikor már nem fokozódhatott tovább a félelem fájdalma, átcsaptak egy önfeledt tobzódásba. Olyan tudás állt a háttérben, ami ma már tényleg misztérium: logikus tudattal fel nem fogható. Az akkori lelki vezetők látták, hogy az emberi lelkek egyre messzebb kerülnek a szellemtől, alámerülnek az anyagi világba, és tudták, hogy ennek a vége csak az lehet, hogy egyszer csak teljesen elszakadnak a lelkek a szellemitől, szellemileg teljes sötétségbe kerülnek. Ettől elborzadtak, és évről évre azt ünnepelték a természet ritmusával együtt, hogy még mindig képesek az isteneikkel kapcsolatot teremteni, tehát még nem vesztek bele teljesen a földi világba. Volt, ahol ősszel tartották ezeket a misztériumünnepeket, és később egyre inkább tavasszal, a természet megújulásának, feltámadásának látható bizonyítékaival egy időben. De tudták, hogy eljön a szellemitől való elszakadás kora, és azt is tudták, hogy csak külső, magasabb, isteni segítséggel menekülhetnek meg az emberi lelkek, és kaphatják vissza a képességet a szellem világosságának élményére.  Tudták, hogy enélkül csak lélek nélküli emberek születnének az ismétlődő földi életekre.

A fordulópont – vagy az emberiség történetének tavaszpontja – a golgotai események voltak.

     „Az ember megkapta Krisztust, lelkében hozzákapcsolódhat, hogy Krisztushoz fűződvén, elmúljon a lélek testet romboló hatása, és fokozatosan visszaszerezhesse, amit elvesztett. Ezért áll a golgotai misztérium a földfejlődés középpontjában.” (Rudolf Steiner: A Golgotai Misztérium megismerésének építőelemei, GA175.)

Krisztus tehát az emberek lelkéért halt meg, ezért adta földi életét. Az emberi lelkeket meg kellett menteni és visszasegíteni abba a világba, ahonnan teljesen elszakadtak volna, ha ő nem jön. A morál, mely a lélek által létezik, eltűnt volna a világból. Így a szellemet egy csupán automatizmusok által működtetett testben, morál nélkül, az egyszerű szükségszerűség hajtaná.

     A hús-vét valójában – a testtől való elvétel, elválás. Ami eddig csak a földiben, a fizikaiban volt, innentől a szellemiben is élhet. Az ember lelke, a Föld lelke, Krisztus lelke. Krisztus elvált a testétől Húsvétkor. A föld elválik a magába-húzódottságától és kifelé törekszik a tavaszi zsongás által. Át-szellemiesedik, szellemmel áthatott lesz. Az ember is képes már lélekben a testtől elválni a golgotai események óta és a szellemi felé törekedni, Krisztus tette által. Annak átélésével, megértésével. A Húsvét egy lehetőség nekünk. Egy mag, a jövő magja.

Ahogy egy morális tett által vált az ember halandóvá, úgy morális tett, áldozat vezetheti vissza az embereket a szellem felé. Ahogy a mag feláldozza magát a kalászért. Ezt a képet adja Húsvét. A jövőt szem előtt tartva készüljünk mi is morális tettekkel: lelkünkkel fordulhatunk a szellemiek felé, de el is fordulhatunk tőle, miénk a választás.

      A mai világban mindennek többszörös jelentősége van. Nem csak a földi javakhoz való erőssé vált ragaszkodásunk, de az egy éve fennálló világhelyzet miatt is. Ha a Húsvét a maga jelentőségét megkapja, cserébe a legnagyobb ajándékot helyezi el az ember lelkében, ami a földön csak kapható, a jövő ígéretét. Ezzel kívánunk szép húsvéti időszakot mindenkinek.

A Tanári Kollégium nevében: Háriné Zalán Emese

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow