Home > iskola > A Kóstolók mellé

A Kóstolók mellé

A Waldorf-pedagógia
Amikor „gyermekbarát” vagy „gyermekközpontú” pedagógiáról hallunk, az elnevezés mögött azt a törekvést sejtjük, hogy a nevelés a gyermeknek jó is legyen, vegye figyelembe szükségleteit, és közben lehetőleg ne érezze rosszul magát. De honnan tudjuk, hogy mi „jó a gyereknek”, honnan tudjuk, mire is van szüksége?
A választ az antropozófiai emberkép, a felnövekvő emberről szóló tudomány adja meg, ami a Waldorf-pedagógia szellemi háttere.
Tovább

Waldorf-szülőség
Mit jelent ma, 101 évvel az első Waldorf-iskola alapítása után Waldorfszülőnek lenni?
A Waldorf-pedagógia középpontjában – szemben a tananyagot előtérbe állító pedagógiai felfogással – a gyermek áll. A gyermek, akinek fejlődéséhez a Waldorf-pedagógia testi-lelki-szellemi fejlődési utat állít, bevonva a szülőt, tág teret adva a nevelőnek. A pedagógia és a szülői ház közös feladata, hogy kibontakozhassanak a gyermek személyiségének jegyei, figyelem irányuljon erősségeire, és támaszt kaphasson gyengeségeiben, hogy fiatal felnőtt korára harmonikus személyiséggé válhasson: olyan személyiséggé, aki képes alkalmazkodni a valósághoz, és egyben formálni az őt körülvevő világot; hogy beléphessen az akarati szabadság és az önmagáért és másokért való felelősség világába.
Tovább

Nyelvoktatás Waldorf-módra
Ahogy a Waldorf-iskolákban annyi minden, nálunk a nyelvoktatás is kicsit más. A gyerekek első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak, a mi iskolánkban ez az angol mellett a német vagy a francia. Nem véletlenül kezdenek a gyerekek ilyen korán nyelvet tanulni.
Tovább

Szabad vallás
A Waldorf-pedagógia szerint minden gyermekben születésétől kezdve mint hajlam adva van a vallásosság eleme. E vallásos elem vágyként lép fel minden fiatalban, túl az értelmen, sőt magán a valláson, túl a különböző vallási felekezeteken.
Tovább

Euritmia
Az euritmia szó jelentése: jó vagy szép ritmus. A ritmus szó jelentése: ismétlődő eleven mozgás. Az euritmia egy viszonylag új mozgásművészet, amelyet a 20. század elején (1912-13 körül) Rudolf Steiner segítő útmutatásai alapján egy kis csoport fejlesztett ki.
Tovább

Gyógyeuritmia
A gyógyeuritmia egy mozgásterápia, amely az ember öngyógyító erejéhez szól. Harmonizáló hatást gyakorol a test, a lélek és a szellem hármasságának egyensúlyára az emberben.
Tovább

Extra Lesson®
Iskolánkban a Waldorf-pedagógián alapuló extra lesson segítő terápiával támogatjuk azokat a tanulókat, akiknél a második osztályos szűrővizsgálaton felmerül, hogy nehézségeik vannak az írás, az olvasás, a számolás elsajátítása vagy a szociális készségek terén.
Tovább

Kézimunka
A kézimunka-órákon a gyerekek nemcsak kézügyességre tesznek szert, hanem ezeket a folyamatokat átélik, gyakorolják, fejlődnek bennük. A kézimunka segít a gyermekeknek a szépségen, a színeken, a formákon keresztül eljutni a játéktól a munkáig.
Tovább

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow